Záručný list / Návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou sedacej súpravy u nás. Uchovajte si prosím doklad o kúpe a tento záručný list. Predajca poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo chyby spracovania. V prípade reklamácie musí byť predložený doklad o kúpe výrobku, riadne vyplnený záručný list a podrobný popis reklamovanej chyby.
Zjavné chyby treba reklamovať ihneď po prevzatí sedacej súpravy. Pri reklamácii mechanického poškodenia povrchu výrobku pri preprave je potrebné doložiť aj pôvodný obal. Zákazník stráca nárok na bezplatnú záručnú opravu, ak bol na výrobku vykonaný neautorizovaný zásah alebo oprava. Ak bude u zákazníka vykonaná obhliadka alebo oprava chyby, na ktorú sa nevzťahujú podmienky bezplatnej záručnej opravy,
budú zákazníkovi fakturované cestovné a mzdové náklady reklamačného technika, taktiež aj náklady na materiál použitý pri oprave.
Sedacia súprava je určená na sedenie, nie je konštruovaná na státie, kľačanie, chodenie a skákanie po sedákoch a ani na používanie domácimi zvieratami. Operadlá a lakťové opierky nie sú určené na sedenie. Lôžko má konštrukčnú nosnosť 100 kg, dvojlôžko má konštrukčnú nosnosť 200 kg.

Záruka sa nevzťahuje:

 • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo prirodzeným starnutím použitých materiálov, neopatrným používaním alebo
  zaobchádzaním, nevhodným uskladnením alebo neodbornou montážou (ako aj demontážou)
 • na vady vzniknuté nerovnomerným používaním sedacej súpravy  na mechanické poškodenie ostrými predmetmi ako poškrabanie,
  roztrhnutie alebo rozrezanie poťahu a pod.
 • na mechanické poškodenie tvrdými predmetmi ako zipsy, spony, cvoky, gombíky, nity, pracky a pod.  na páranie švíkov alebo
  roztrhnutie šitia nesprávnym používaním
 • na zašpinenie poťahov sedacej súpravy cudzími chemickými látkami, ako napríklad: vlasovými prípravkami ako tužidlá, laky, gély,
  lakmi na nechty a ostatnými kozmetickými prípravkami
 • na zafarbenie poťahov sedacej súpravy farbivami z oblečenia, z prehozov a diek
 • na žmolkovanie poťahov pri styku s nekvalitným textilným oblečením, napríklad s rifľovinou
 • na znečistenie poťahov žuvačkou
 • na poškodenie spôsobené zvieratami
 • na používanie v exteriéry
 • na poškodenie lôžkovej a úložnej funkcie nesprávnou manipuláciou

ROZMERY SEDACÍCH SÚPRAV

Rozmery, ako šírka, hĺbka daného elementu sedacej súpravy sa môžu líšiť od rozmerov uvedených v prospekte o ± 2cm. Celková
výška a výška sedenia sedacej súpravy sa môže odchyľovať vzájomne medzi jednotlivými elementmi o ± 1cm. Tieto odchýlky sú
technologicky nutné, nakoľko čalúnenie je ručná práca.

ZVLNENIE POŤAHU

Zvlnenie poťahu je odtlačok po sedení spôsobený hmotnosťou sediaceho človeka a jeho telesnou teplotou. Najčastejšie sa vyskytuje
na sedákoch, zriedkavejšie na operadlách alebo podrúčkach. Prípustná hranica zvlnenia je 2cm (výška vlny) na jeden sedák o šírke 70cm.
Každý poťahový materiál (koža, koženka, poťahová látka) ma určitú pružnosť a vplyvom zaťaženia sa natiahne. Ak by nedošlo k tomuto
natiahnutiu, vplyvom hmotnosti sediaceho človeka by sa roztrhol poťah alebo švy. Z toho dôvodu nejde o uvoľnenie poťahu, ale
roztiahnutie poťahového materiálu, ktoré nedáva dôvod na reklamáciu.
Aby ste sa vyhli prílišnému zvlneniu poťahu odporúčame:
– vyhýbať sa nadmernému zaťaženie sedáka na malej ploche, ako je napríklad státie, kľačanie, chodenie a skákanie po sedákoch
– zaťažovať sedaciu súpravu rovnomerne na všetkých sedákoch a vyhnúť sa tak efektu obľúbeného miesta

TVRDOSŤ SEDENIA

Sedacia súprava môže mať rozdielny komfort sedenia pri jednotlivých elementoch. Tento komfort závisí od použitia spodného
pruženia pri čalúnení. Toto pruženie je rôzne pri funkčnej a pevnej pohovke, rohovom elemente, otomane alebo taburetke. To môže mať za
následok, že v rámci jednej súpravy vznikajú rozdiely v tvrdosti sedenia. Tvrdosť sedenia sa dlhodobým používaním mení. Závisí to od
hmotnosti zákazníka a od doby používania. Tento proces môžeme pozorovať ak sa sedacia súprava používa jednostranne. Aby sa dosiahla
rovnaká tvrdosť, je dôležité meniť miesto sedenia. Tieto zmeny tvrdosti sedenia sú celkom normálne a nepredstavujú žiaden oprávnený
dôvod na reklamáciu.

KOSTRA

Kostra je dôležitý prvok sedacej súpravy. Udáva základný tvar, stabilitu a komfort sedenia. Sedacie súpravy, ktoré majú možnosť
úpravy na lôžko, sú určené len na príležitostné spanie. Svojou konštrukciou nie sú určené na každodenné spanie ak tomu nie je výslovne
prispôsobený vybraný model! Ako pruženie sa na sedákových častiach používajú oceľové vlnovcové pružiny, alebo drevené lamelové rošty.
Na operadlových častiach zase elastické pásy alebo tiež oceľové vlnovcové pružiny. Vzájomným trením týchto častí môže dochádzať k
sprievodným zvukom a tie nie sú predmetom reklamácie. Rozťahovací kovový mechanizmus má v otočných spojoch konštrukčnú vôľu,
ktorá môže pri používaní spôsobovať vydávanie vŕzgavých zvukov. Tieto spoje vyčistite a ošetrite plastickým mazivom, napríklad WD 40.
Drevené lamely môžu pri kontakte s matracom vydávať zvuky. Ľahko ich odstránite potretím lamiel mydlom. Sedacia súprava slúži výlučne
na sedenie alebo na ležanie na miestach na to určených. Operadlá a lakťové opierky nie sú určené na sedenie. Tieto časti nie sú vystužené
na takú záťaž a môže dôjsť k zlomeniu kostry.

UMIESTNENIE SEDACEJ SÚPRAVY

Sedaciu súpravu nevystavujte zmenám teploty a vlhkosti a preto by mala byť umiestnená v stále rovnakej izbovej teplote. Nadmerné
sucho a vyššia teplota pri sálavom zdroji tepla môžu spôsobiť zosychanie drevených častí konštrukcie, ktorá môže začať vydávať vŕzgavý
zvuk. Môže nastať zmena komfortu sedenia a poškodenie poťahu. Napríklad koža môže začať praskať a meniť farbu. Vlhkosť alebo nízka
teplota môžu výrobok tiež poškodiť. Dlhodobé skladovanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť vznik plesní. Na sedaciu súpravu pôsobí
negatívne priame slnečné svetlo. Výrobok neumiestňujte do prašného prostredia. Výrobok neskladujte uložený na sebe, môže dochádzať k
deformáciám čalúnenia.

FUNKCIA ROZŤAHOVANIA PRI SEDACÍCH SÚPRAVÁCH.

Pri rozťahovacom mechanizme je dôležité, aby sa rozťahovanie vyťahovalo naraz na obidvoch stranách a nie seprátne len vpravo
alebo vľavo. Mohlo by dôjsť k spriečeniu mechanizmu a následne k jeho skriveniu, ulomeniu alebo zaseknutiu. Lôžko pri jeho vysúvaní
alebo zasúvaní nikdy nepridvihujte ani netlačte vertikálnym smerom (môže dôjsť k poškodeniu), pretože toto má svoju prirodzenú dráhu, či
už na kolieskach, alebo vo vodiacich lištách. Sedacie súpravy s funkciou sú vystavené pohybom, preto je potrebné kĺby kovaní kontrolovať,
prípadne ošetriť plastickým mazivom, napríklad WD 40. Skrutky, ktorými je kovanie upevnené, je taktiež potrebné kontrolovať a v prípade
potreby dotiahnuť. Pri dvíhaní sedacích súprav uchopíme za spodok rámu. Nikdy ich nedvíhame uchopením za lakťovú opierku. Lôžko má
konštrukčnú nosnosť 100 kg, dvojlôžko má konštrukčnú nosnosť 200 kg.

KOŽA

Koža, správne pomenovaná ako useň, je jedinečný prírodný produkt svojim vzhľadom, vôňou a úžitkovými vlastnosťami.
Prirodzené znaky a náhodnosti sú pre kožu charakteristické a robia každú sedaciu súpravu jedinečnú a nikdy nemôžu byť dôvodom na
reklamáciu. Sú to napríklad záhyby, jazvy, vrásky, rozdiely v štruktúre, elasticite, hrúbke a farebnom odtieni. Na jednu rohovú súpravu je
spracovaných 5-9 usní. Z tohto dôvodu drobné farebné odchýlky sú prípustné. Koža sa používaním rozťahuje. Toto môže v určitom rozsahu
viesť k vytvoreniu zvinenia. Každá koža by mala byť chránená pred priamym slnečným svetlom, alebo sálavým teplom, inak stráca farbu
a vysušuje sa. Kožu je potrebné pravidelne čistiť a ošetrovať prípravkami na to určenými. Zabránite tým vysýchaniu a popraskaniu. Pre
dlhšiu životnosť týchto prírodných materiálov odporúčame použiť konzervačné prostriedky na kožu voľne dostupné v sieťach galantérií
a drogérií. Ošetrovanie odporúčame 2-krát do roka. Odporúčame každý čistiaci a ochranný prostriedok najskôr vyskúšať podľa návodu na
niektoré z bočných alebo zadných častí, aby ste získali istotu, či je to ten správny spôsob ošetrenia. Sedaciu súpravu utierame vlhkou
handričkou od prachu a hrubších nečistôt. Čalúnenú súpravu nikdy nečistite alkoholom, benzínom alebo acetónom. Čím skôr sa začne
znečistenie odstraňovať, tým väčšia je šanca, že bude odstránené. Drobné znečistenie je možné odstrániť vlhkým papierovým obrúskom,
alebo kuchynskou utierkou. Na umývanie používame nejlepšie destilovanú vodu a bezalkalické mydlo. Nechajte vyschnúť. Pri umývaní
postupovať vždy od šitia k šitiu a neumývať len znečistené miesto. Odstraňovanie ťažších znečistení ako napríklad atrament, guličkové pero,
krv, lak na nechty alebo oživovanie vyblednutých farieb, by malo byť vykonané odborníkom. Platí však, že fľaky najčastejšie po istom čase
splynú v usni.

BIO KOŽA

Čistenie od prachu, rovnako ako u prírodných koží. Menšie znečistenia čistíme len vlažnou vodou, väčšie znečistenia čistíme
teplou vodou za pomoci pracieho mydla. Neprípustné je čistenie agresívnymi prostredkami ako napríklad benzín, acetón, lieh. Tieto
materiály nevyžadujú žiadnu konzerváciu.

NÁBYTKOVÁ LÁTKA

Sedaciu súpravu neumiestňujte v blízkosti vykurovaných telies. Čalúnenú súpravu nevyklepávajte. Poľahnutý vlas poťahovej
látky vyrovnáme jemnou kefkou. Prach odstraňujte pravidelným vysávaním, kefovým nádstavcom určeným na čalúnenie. Prach sa usadzuje
hlboko medzi vlákna poťahu, poškodzuje jeho štruktúru a narušuje farebný vzhľad látky. Akékoľvek iné znečistenie odstránte čo
najrýchlejšie po vzniku, aby ste zabránili vsiaknutiu do poťahovej látky. Nemastné škvrny odstránime vlhkou handričkou namočenou
v mydlovej vode. Mastné škvrny vyčistíme vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s neutrálnym saponátom, krúživým pohybom od
okraja škvrny do jej stredu. Odporúčame každý čistiaci a ochranný prostriedok najskôr vyskúšať podľa návodu na niektorej z bočných alebo
zadných častí, aby ste získali istotu, či je to ten správny spôsob ošetrenia. Neodporúčame mokré čistenie, ktoré by vsiaklo hlboko do vrstiev
čalúnenia, ako je rúno a polyuretánová pena. Plyšové poťahy sa nesmú drhnúť. Dlhodobé trenie na jendom mieste môže látku poškodiť. Na
údržbu sedačiek v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne, abrazívne čistiace prostredky ako napríklad benzín, toluén, lieh, acetón,
žieraviny, atď. Nepoužívajte kozmetické mydlá a látky obsahujúce fosfáty a bielidlá. Poťahovú látku neperieme a nežehlíme! Mapy, ktoré
ostanú na poťahu po vyaschnutí, sú hranicou, ktorú vytvorila voda spolu s prachom a ostatnými látkami (pri prílišnom premáčaní). Preto
vyčistite celú sedačku, prípadne celý dielec daného poťahu ohraničený šitím. Ťažšie znečistenie odporúčame zveriť odborníkom. Poťahové
látky, ktorých povrch je upravený prostredníctvom chemickej nanotechnológie, majú jednoduchšiu údržbu, pretože na povrchu takto
zušľachteného materiálu je tenký a neviditeľný film, ktorý znemožňuje priľnutie nečistoty a cudzorodých látok. Čistenie je tým výrazne
jednoduchšie.

DREVENÉ ČASTI

Povrch drevených častí (napr. nožičiek a odkladacích dosiek) sa rovnako ako farebný odtieň kože, alebo nábytkovej látky,
postupom času vplyvom slnečného žiarenia, mení.

PLATI PRE VŠETKÝCH ZÁKAZÍKOV!!!!
V Hamuliakove 2.1.2015 Mgr. Krajčík Stanislav
konateľ